དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐྱབས་རྗེ་
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག
His Eminence Kyabje Jangtse Choeje Rinpoche
རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་
བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག
His Eminence Kyabje Jangtse Choeje Rinpoche
རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་
བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག
His Eminence Kyabje Jangtse Choeje Rinpoche